Tegen gestemd 2014-2018

Motie Overweg Oostriktunnel  Zie motie


Motie Extra opbrengst door sponsoring groen openbare ruimte  Zie motie


Motie Transparantie tarieven afvalstoffen en rioolheffing  Zie motie


Motie Nulmeting transitie sociaal domein  Zie motie


Motie Onderwijs en onderwijshuisvesting  Zie motie


Motie Betaald parkeren Nieuwe Markt  Zie motie


Motie Randvoorwaarden ivm beheer speelplekken  Zie motie


Motie Afvalscheiding openbare vuilnisbakken  Zie motie


Motie Nieuwe impuls voor de haven met duurzaam transport over water  Zie motie


Motie Periodieke bedrijfsbezoeken  Zie motie


Motie extra gratis parkeren op de worp  Zie motie


Motie Natuurbegraafplaats het hemeltje  Zie motie


Motie gelijkwaardige grootburgers  Zie motie


Motie Nullijn parkeertarieven  Zie motie


Motie Bezuinigingen DRTV  Zie motie


Motie openstelling bouwmarkten en tuincentra  Zie motie


Motie garantiebanen  Zie motie


Motie poort van Deventer  Zie motie


Motie pilot overlast in de openbare ruimte  Zie motie


Motie schuldhulpverlening  Zie motie


Motie bewaakt fietsparkeren in de binnenstad  Zie motie


Motie fietsparkeren binnenstad  Zie motie


Motie Schuldhulpverlening  Zie motie


Motie investeren in parkeren  Zie motie


Motie werkafspraken met college  Zie motie


Motie project filmtheater de Viking  Zie motie


Motie bespreken cultuureducatie Leeuwenkuil  Zie motie


Motie proces rondom omzetting vergunning naar betaald parkeren  Zie motie


Motie bussinessplan speelgoednuseum  Zie motie