Maatwerk Kostendelersnorm,

Het aantal dak en thuislozen neemt toe in Nederland.

Een van de oorzaken daarbij is de invoering van de zogenaamde kostendelersnorm.

De kostendelensnorm telt het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Krijgt een eenpersoonshuishouden 70% van de bijstandsnorm, bij twee volwassenen heeft een ieder recht op nog maar 50% van de bijstandsnorm.

De achterliggende gedachte is dat wanneer personen een woning delen zij ook de woonlasten kunnen delen, jongeren van 21 jaar kunnen dus ook met deze norm te maken krijgen.

Dit kan leiden tot grote problemen wanneer een ouder een bijstandsuitkering ontvangt en inwonende jongere niet of onvoldoende inkomen ontvangt om bij te kunnen dragen aan de woonlasten.

De praktijk leert dat deze norm vaak leidt tot conflictsituaties binnen het gezin en dat jongeren hierdoor eerder (noodgedwongen) het ouderlijk huis moeten verlaten, terwijl er geen alternatieve woonruimte voor hen beschikbaar is.

De angst om gekort te worden maakt daarnaast ook dat familie of vrienden een jongere om die reden geen onderdak durven te bieden.

Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie VWS in de Tweede Kamer is recent een motie aangenomen, die de gemeenten de ruimte geeft om onder voorwaarden maatwerk toe te passen bij de kostendelersnorm om daarmee dreigende dakloosheid te voorkomen.

Deze bevoegdheid kan nu dus ook in onze gemeente worden toegepast en kan daarmee mogelijk bijdragen aan het tegengaan van dakloosheid onder jongeren in Deventer.

Onze fractie heeft het College vragen gesteld over de manier waarop de gemeente omgaat met deze bevoegdheid.

De fractie van Deventer Sociaal heeft naar aanleiding van dit besluit de volgende vragen gesteld aan het College van B&W.

1) Is het College op de hoogte van de mogelijkheid om maatwerk toe te passen bij de kostendelers norm?

2) Is het College voornemens om waar nodig gebruik te maken van deze bevoegdheid?

3) Kan het College aangeven of en onder welke voorwaarden het maatwerk kan worden toegepast in Deventer?

Vergelijkbare berichten