Neemt de Gemeente Deventer het sekswerk beleid wel serieus?

Al acht jaar is politiek Den Haag bezig met een wet die de positie van sekswerkers eindelijk moet verbeteren, en het einde is nog niet in zicht. Daar kunnen we niet op wachten.Het beleid op sekswerk in Deventer staat al jaren stil, omdat het college wil wachten op een wet die maar niet komt.

Het is in de gemeente heel gebruikelijk om beleid eens in de zoveel jaar opnieuw tegen het licht te houden om te kijken wat nog relevant is en wat niet, wat werkt wel en wat werkt niet. Het lijkt erop dat het college nu de laksheid van Den Haag gebruikt om niets aan het gemeentebeleid te veranderen. Terwijl er wel degelijk problemen zijn in de sector, al is het maar dat we in Deventer steeds minder vergunde werkplekken kennen.

In Deventer bestaat er een uitstapprogramma voor sekswerkers, maar wat de status daarvan is weten we niet. De laatste keer dat we hierover geïnformeerd zijn is in 2013 geweest. Dat roept de vraag op of het college dit onderwerp überhaupt serieus neemt.

Sekswerk is in Nederland een legaal beroep maar het lijkt erop dat sekswerk onmogelijk gemaakt wordt in Nederland. De regelgeving is zo ingericht dat het vooral vanuit veiligheid en mensenhandel bekeken wordt. Deventer Sociaal en de VVD vinden dat dat niet klopt: Sekswerk is werk. Het moet dus ook als een beroep bekeken worden. Uiteraard is het van groot belang om mensenhandel aan te pakken maar mensenhandel en uitbuiting is niet iets dat zich alleen in deze branche manifesteert.

De aanpak van mensenhandel en uitbuiting moet een apart beleidsstuk zijn waarin naar alle sectoren gekeken wordt.Decriminalisering van sekswerk is volgens Deventer Sociaal en de VVD de manier om sekswerkers veilig te laten werken en om misstanden tegen te gaan. We kunnen wel blijven wachten op Den Haag maar daarmee lossen we de problemen niet op.

Ook de huidige wet-en regelgeving bieden voldoende mogelijkheden om goede keuzes te maken in het belang van sekswerkers. Daarom hebben we het college een reeks aan vragen gesteld om het debat nu ook echt te kunnen gaan voeren. 👇

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/10519240/1/2021-09-09%20Vragen%20art%2046%20RvO%20-%20VVD-DS%20-%20Sekswerk

Vergelijkbare berichten