Transparant Bestuur

Transparant Bestuur

De cultuurvisie is zeer omstreden en maakte de nodige emoties los in Deventer. Het aantal insprekers bij eerdere sessies was ongekend hoog. De voorstellen in deze visie hebben verstrekkende gevolgen voor belangrijke culturele instellingen in de stad en zou dus, ook om recht te doen aan alle betrokkenen in alle openheid besproken moeten kunnen worden….

Oppositie doet moreel beroep op wethouder Kolkman:

‘Wethouderszetel niet belangrijker dan zwaksten in de samenleving’ De fracties van VVD, Deventer Belang, Deventer Sociaal, Deventer Nu en DENK in de gemeenteraad van Deventer roepen wethouder Kolkman op zijn verantwoordelijkheid te nemen, de eer aan zichzelf te houden en zijn taken als bestuurder neer te leggen. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar…