Deventer economie

De fractie van Deventer-Sociaal vindt dat de gemeente Deventer zich moet inzetten om het voor kleine en grote ondernemingen makkelijker te maken zich in de gemeente Deventer te vestigen. Deventer-Sociaal vindt dat er gebruik moet worden gemaakt van netwerken/ expertise vanuit de ambtenaren samen met het bedrijfsleven, buiten de gevestigde orde.
De leegstand op de bedrijventerreinen is Deventer Sociaal al jaren een doorn in het oog. Stilstand is hier achteruitgang. Spookbedrijventerrein zijn niet aantrekkelijk voor bedrijven. Nieuwe bedrijven moeten worden gestimuleerd om zich op bestaande bedrijventerreinen te vestigen en zo de leegstand te verminderen. Verkoop van de bedrijventerreinen in Deventer, moet bij voorkeur uitgevoerd worden door specialisten op dit gebied.
Hier ligt ook een taak voor de huidige onroerend goed eigenaren. Mocht leegstand te lang duren, dan moet functiewijziging worden overwogen.
Deventer Sociaal is op dit moment niet voor het aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen. Hiernaar is te weinig vraag en een nieuwe strop van 20 miljoen of meer is financieel onwenselijk. De eventuele aanleg van nieuwe bedrijventerreinen kan in de toekomst bij een flink aantrekkende economie lokaal worden georganiseerd.

Een goed vestigingsbeleid hangt samen met de culturele inspanningen van Deventer. Goede culturele voorzieningen maken een stad aantrekkelijk voor wonen en werken en kan dienen als reclame en uithangbord voor Deventer. Hier kan geen reclamemast tegenop.

%d bloggers liken dit: