Cultuur

Al heel lang, in elk geval sinds de jaren 70, toen actiegroepen de

moedwillige vernieling van grote delen van de historische binnenstad ten behoeve van de snelweg A1 hebben weten te voorkomen, gaat Deventer prat op zijn rol als cultuurstad met een rijk historisch erfgoed.

En terecht!

Tegen kunst en cultuur kun je op verschillende manieren aankijken.

Ten eerste is er wat je het best het Neanderthaler perspectief kunt noemen. Kunst en cultuur wat koop je ervoor? Een duur speeltje geldverspilling dóór en vóór een verwaande elite. Landelijk is deze zienswijze nogal in zwang bij sommige luidruchtige elementen aan de rechterzijde van het politieke veld.

Hier in Deventer wordt deze visie gelukkig niet breed gedragen.

Veel gebruikelijker in onze gemeente is een andere zinnigere benadering. Cultuur wordt wel degelijk als positief en belangrijk gezien. Maar dan toch in de eerste plaats als een instrument, als onderdeel van een bredere economische visie.

Jazeker we moeten inzetten op goede culturele voorzieningen en we moeten goed zorgen voor ons erfgoed. Een troefkaart in onze “stadsmarketing”.

Belangrijk voor het vestigingsklimaat van het bedrijfsleven en onmisbaar voor het toerisme. Plat gezegd het kost niet alleen maar geld, het brengt ook wel degelijk geld in het laatje.

Op zich valt hier niets op af te dingen, we onderschrijven dit van harte, maar cultuur is zoveel meer.

Deventer Sociaal ziet cultuur als basisrecht voor iedereen. Cultuur in de ruimste zin, in alle verscheidenheid, maakt ons vitaler en actiever, verrijkt ons leven en verruimt onze blik. Maakt ons meer mens. “Ons” dat is niet alleen de elite, de “ingewijden”. Ons is iedereen die op wat voor manier dan ook hiervoor openstaat, ieder naar zijn of haar smaak.

Daarom heeft Deventer Sociaal zich de afgelopen vier jaar ook op dit terrein krachtig en duidelijk gemanifesteerd. In de komende raadsperiode zal dat zeker niet minder het geval zijn.

De laatste jaren is er nogal wat reuring geweest op het gebied van cultuur. Positief, maar helaas ook onnodig negatief.

Een aantal belangrijke projecten moeten in de komende jaren nog tot een goed einde worden gebracht. We moeten voorkomen dat culturele projecten inzet worden van politieke spelletjes.

Ook mogen ze niet uit misplaatste bezuinigingsdrift tegen elkaar uitgespeeld worden.

Vier belangrijke ontwikkelingen hadden en hebben hierbij onze bijzondere aandacht: Het speelgoedmuseum, de Viking, de bibliotheek en de verbouwing van het Burgerweeshuis.

Daarmee wordt de culturele aantrekkelijkheid van Deventer op de lange termijn gewaarborgd.