PlusOV of MinOV dat is de vraag

Onze fractie vraagt sinds ruim een jaar aandacht voor de manier waarop PlusOV uitvoering geeft aan het leerlingen en ouderenvervoer.
We hebben hierover al meerdere malen vragen gesteld.
Naar aanleiding van de vele klachten over het functioneren van PlusOV,
vanuit zowel ouders als de chauffeurs heeft het college in november ‘2017 een onderzoek laten uitvoeren naar de werkwijze van PlusOV.
De bevindingen uit het onderzoek logen er niet om en waren voor het college destijds de aanleiding om in samenwerking met PlusOV te komen tot een verbeterplan.
Het college heeft de raad toegezegd de problemen aan te pakken en heeft aangegeven dat de problemen binnen een termijn van 6 maanden zouden worden opgelost.
We zijn inmiddels drie maanden verder, en onze fractie ontvangt nog bijna wekelijks meldingen van ouders en chauffeurs.

De rode draad in al deze meldingen zijn de problemen in de communicatie met Plus OV. Ouders kunnen ondanks eerdere toezeggingen PlusOV niet bereiken of krijgen geen duidelijke informatie over haal en brengtijden.
Kinderen worden tot op de dag van vandaag nog steeds niet, of veel te laat opgehaald. Daarnaast neemt de reistijd die kinderen in de bus moeten doorbrengen toe, reistijden van anderhalf uur of meer zijn eerder regel dan uitzondering.
Chauffeurs melden ons dat de informatie over de geplande ritten niet of te laat wordt gedeeld, er ritten wegvallen of juist dubbel worden geboekt zonder dat daarover met hen wordt gecommuniceerd.
Daarnaast geven de chauffeurs aan dat het contact met de vervoerscentrale via de communicatiemiddelen in de bus zeer moeizaam verloopt en dat oproepen niet worden beantwoord. Pas als chauffeurs bellen komt er een reactie en de kosten voor deze telefoontjes worden niet vergoed.
We zien ondanks alle toezeggingen dus nog weinig terug van de verbeteringen bij PlusOV. Reden voor onze fractie om opnieuw vragen te stellen aan het college.

Naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor van 2/2/2018 hebben we opnieuw vragen gesteld.

Bericht Stentor -Gemeente Deventer regelt tijdelijk ander vervoer voor cliënten PlusOV

Zie hier < de vragen die we op 2-feb-2018 gesteld hebben aan het college.

In december 2017 heeft onze fractie een overleg gehad met vertegenwoordigers vanuit FNV vervoer, ouders en chauffeurs. In dit overleg hebben we uitgebreid stilgestaan bij de problemen die spelen. Destijds was er bij alle partijen nog de goede hoop dat het verbeterplan bij PlusOV ook daadwerkelijk tot verbeteringen zou leiden.
Gisterenavond 2 februari hebben we opnieuw een overleg gehad en geconcludeerd dat de situatie bij PlusOV nog veel te wensen over laat.
Er wordt uit alle macht geprobeerd om de problemen bespreekbaar te maken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. De opstelling vanuit PlusOV en de gemeente lijkt er vooral op gericht om het probleem kleiner maken dan het daadwerkelijk is. Alle meldingen worden afgedaan als incidenten terwijl er sprake is van een structureel probleem.
De fractie van Deventer Sociaal wil het college en PlusOV houden aan de toezegging om binnen 6 maanden de problemen op te lossen. We vinden het belangrijk dat de mening van alle betrokkenen wordt gehoord.

Deventer Sociaal heeft daarom besloten een meldpunt te openen waar ouders, chauffeurs en andere betrokkenen hun ervaringen (positief of negatief) kunnen delen en ons laten weten wat er in de praktijk na november 2017 merkbaar is van de verbeteringen bij PlusOV.
U kunt dit meldpunt ook gebruiken om suggesties en ideeën voor verbeteringen bij PlusOV met ons te delen.

Onze fractie zal alle reacties bundelen en ze vervolgens ter aansporing aanbieden aan de wethouder en de directie van PlusOV.
Alle gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt.

U kunt uw ervaringen / adviezen delen met ons via mailadres >  Meldpunt-PlusOV@deventer-sociaal.nl

 

Berichten uit het verleden:

Deventer Sociaal stelt vragen over PlusOV- 12/9/2017

Update Plus OV, ( beantwoording van onze vragen ) 14/9/2017

Opnieuw vragen over PlusOV – 14/11/2017