Openbaar vervoer

Deventer Sociaal is voor goed en fijnmazig betaalbaar openbaar vervoer.

Regiobusjes en het leerlingenvervoer dienen gereden te worden door chauffeurs die deskundig zijn en chauffeurs dienen volgens het CAO loon te worden betaald.

Ook moet de gemeente een voorbeeld stellen door geen contracten aan te gaan met vervoerders die gepensioneerden of vrijwilligers als chauffeur in dienst nemen.

Er moet een einde komen aan de verdringing van betaald werk.

Deventer Sociaal wil dat er minimaal 3 bewaakte fietsenstallingen komen op strategische plaatsen in de binnenstad.

Daarnaast moet er gekeken worden naar de behoefte aan onbewaakte stallingen.

Om de bereikbaarheid van de binnenstad te bevorderen moet de kwaliteit van de fietspaden worden verbeterd. Daarbij moet ook gekeken naar de aanleg van fietssnelwegen, zonder de aanwezigheid van hinderlijke verkeerslichten en fietsonveilige kruisingen.

Het laden en lossen van goederen zorgt voor overlast en extra luchtvervuiling in de binnenstad.

Deventer Sociaal wil inzetten op elektrisch vervoer voor goederen van en naar de binnenstad.

De aanleg van een transferium bij de A1 kan daarvoor een optie zijn.