Werk en Inkomen

Deventer-Sociaal wil een fatsoenlijk beleid voor uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten.

Deventer-Sociaal is voor een regelarme bijstand. Dit betekent niet dat alle regels verdwijnen, maar overbodige regels worden afgeschaft, zoals het solliciteren op niet bestaande of niet passende functies.

In de praktijk zien we dat veel uitkeringsgerechtigden in het kader van wederkerigheid het werk doen, dat vroeger door betaalde krachten of WSW-ers werd gedaan. Ook is de effectiviteit en duurzaamheid van de re-integratietrajecten twijfelachtig het is erg kostbaar maar levert dit wel genoeg op?.

De fractie van Deventer-Sociaal is tegen verdringing van reguliere arbeid en tegen de dreigende terugkeer van de sociale werkverschaffing. Ze wil re-integratie op basis van mogelijkheden, niet omdat het regel is.

  • De fractie van Deventer-Sociaal zal binnenkort met een initiatiefvoorstel komen