Boa’s in Deventer ontvangen eenmalige waarderingsbonus👍

Tijdens de vergadering van 11 nov j.l is onze motie over een eenmalige waarderingsbonus voor boa’s behandeld en met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Deze motie die we samen met de fractie van Deventer Belang hebben ingediend, verzocht het college te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de boa’s in Deventer een eenmalige…