Deventer economie

Deventer moet er naar streven haar economische kracht en werkgelegenheid te behouden. Daarbij dient ze oog te hebben voor de huidige economische veranderingen.

De binnenstad blijft voor Deventer van belang als economische motor. Doordat steeds meer mensen via het internet winkelen verandert het winkelaanbod. Deventer moet blijven in zetten op toerisme en een versterking van de cultuur-historische elementen en evenementen. Zo blijft de binnenstad aantrekkelijk voor mensen die van dichtbij of van ver naar Deventer komen.

Het aantrekken en behouden van bedrijven en de bijkomende werkgelegenheid is in toenemende mate afhankelijk van de randvoorwaarden die een gemeente stelt. De gemeente moet zich daarom richten op stimulerende maatregelen die ze kan sturen.

Dit betekent dat ze zich onder andere moet richten op kleinschalige, regionale en duurzame bedrijvigheid en op het MKB. Hieronder vallen bijvoorbeeld innovatieve start-ups en moderne initiatieven zoals die onder meer in de Gasfabriek worden ontwikkeld.

De nadruk op lokale bedrijvigheid geldt ook voor de binnenstad, omdat dit de manier is waarop Deventer zich kan onderscheiden van andere binnensteden. De openingstijden van winkels dienen zoveel mogelijk aan de wensen van de lokale ondernemers en hun personeel te worden aangepast.

De kracht van Deventer is ook de ligging op een knooppunt van vaar-, spoor- en asfaltwegen. Deventer kan haar kansen pakken op het gebied van logistiek, distributie en doorvoer. Initiatieven als de ontwikkeling van de binnenhaven zijn dan ook een goed begin.

Door de huidige veranderingen en innovaties in de economie, is de vraag naar bedrijventerreinen veranderd. Oplossingen zijn binnen de bestaande terreinen mogelijk.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat nieuwe bedrijventerrein niet of slechts zeer moeizaam gevuld raken en leiden tot bodemloze financiële putten en een blok aan het been voor de gemeentebegroting.