Dierenwelzijn

Dieren verdienen onze bescherming, we vinden dan ook dat de gemeente krachtig moet optreden bij dierenmishandeling. Om dit goed en snel te kunnen doen vindt de fractie van Deventer Sociaal dat dierenwelzijn als aparte portefeuille bij een wethouder moet worden ondergebracht.

In de gemeente worden beslissingen genomen die een zeer directe invloed hebben op de leefomgeving van mens en dier. Denk hierbij aan het faciliteren van hondenuitlaatplekken maar ook aan de opvang van wilde dieren en zwerfdieren.

De gemeente kan de leefomgeving positief beïnvloeden als deze zorg en aandacht schenkt aan de natuur en ruimte schept voor plant en dier. Deventer Sociaal is niet voor megastallen, varkensflats of kippenstapelhuizen maar wil het boeren met vrijheid voor mens en dier stimuleren. Boeren die willen overstappen naar duurzaam milieu- en diervriendelijk boeren moeten daarin gefaciliteerd worden.