Diftar

Diftar heeft volgens de fractie van Deventer-Sociaal veel ongewenste effecten, bijvoorbeeld de toename van illegale stort. De fractie van Deventer-Sociaal vindt daarom dat als het aantal kilo’s gratis storten wordt verlaagd naar 0, de gemeente ervoor moet zorgen dat huisraad (zoals bankstellen / kasten etc.) ongeacht de staat, gratis afgegeven kan worden of voor een klein bedrag wordt opgehaald.

Bij de behandeling van de nieuwe verordening afvalstoffenheffing komt de fractie van Deventer-Sociaal met een eigen voorstel. Hierbij zullen we in elk geval pleiten voor het optrekken van het aantal gratis te storten kilo´s grof vuil.