Huisvesting

Deventer Sociaal wil goede betaalbare en bereikbare huisvesting voor iedereen.

In nauwe samenwerking met de corporaties moet er de komende jaren vooral naar behoefte worden gebouwd en gerichter worden bemiddeld naar de juiste woonvorm.
DS wil vooral een einde maken aan het schrijnende tekort aan sociale huurwoningen. Wachtlijsten moeten worden weggewerkt.
Ook zal ze zich zo veel als mogelijk inzetten om de huren betaalbaar te houden, zowel voor bestaande als nieuwe woningen.

Deventer Sociaal hecht grote waarde aan de inspraak van huurders bij de corporaties.

We volgen kritisch hoe corporaties in Deventer deze vorm van inspraak waarborgen.

Een extra uitdaging daarbij is de gemeentelijke plicht voor het huisvesten van statushouders.

Deventer Sociaal wil een rechtvaardig en evenwichtige verdeling tussen de statushouders en de overige woningzoekenden in Deventer.