Natuur Milieu en Duurzaamheid

Een duurzame leefomgeving vinden we belangrijk. Vandaar dat we de doelstellingen van Deventer om in 2030 energie neutraal te zijn van harte onderschrijven.

Helaas hebben we in de afgelopen vier jaren gezien dat de financiële

inzet achter blijft ten opzichte van de ambities.

Deventer moet serieus werk maken van de energietransitie door het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Ook moeten gemeentelijke gebouwen en voertuigen draaien op deze alternatieven.

De CO2 uitstoot dient in overleg met bedrijven, bewoners en organisaties te worden teruggedrongen. Dit kan onder meer worden bereikt door milieuvriendelijker vrachtvervoer.

Nieuwbouw van woningen moet zoveel mogelijk duurzaam zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met zonligging, aardwarmte en eventuele nieuwe mogelijkheden. De gemeente moet hierbij de inwoners stimuleren en faciliteren.

Een duurzaam Deventer geldt ook voor het buitengebied. We zijn niet voor intensieve veehouderijen, het toezicht op bestaande stallen moet structureel zijn.

Er komt nieuwe wetgeving aan die de gemeente ruimte geeft om strengere eisen te stellen.

We vinden dat de gemeente die bevoegdheid moet gebruiken om de regels voor nieuwe en bestaande stallen binnen een overgangsperiode gelijk te trekken.

Biologische landbouw willen we stimuleren door bijvoorbeeld kortingen op gemeentelijke belastingen.

Verandering van gedrag begint met educatie en voorlichting. Deventer Sociaal vind initiatieven op het gebied van milieueducatie zoals de Ulebelt van toegevoegde waarde. De gemeente moet daarom dit soort initiatieven ondersteunen.