Openbare ruimte

De openbare ruimte is van groot belang voor onze levenskwaliteit en het stadsbehoud.

Het mag daarom nooit als een kostenpost of bezuinigingsmogelijkheid worden beschouwd.

Inzet van burgers bij onderhoud van openbare speelgelegenheden en groenonderhoud kan alleen in overleg en met een goede borging over zaken als aansprakelijkheid en onderhoud.

Ingrepen in de openbare ruimte dienen goed doordacht te worden genomen.

Hierbij moet ook rekening gehouden naar de duurzaamheid van de ingreep.

De grote kaalslag in het openbare groen moet stoppen.

Het niveau van het groenonderhoud moet omhoog.