Ouderenbeleid

Ouderen kunnen naar eigen wens en fysieke gesteldheid zelfstandig in eigen huis en/of buurt wonen, met indien nodig, oproepbare en betaalbare hulp aan huis. Verlies van zorg en ondersteuning, langer thuis wonen en de hoge eigen bijdrages leiden in toenemende mate tot vereenzaming en verwaarlozing.

Het percentage ouderen in Deventer bedraagt bijna 18%, Deventer Sociaal vindt dat daar serieus aandacht voor moet komen.

Inkomensproblematiek en het gevoel van onveiligheid worden niet tijdig erkend. Inwoners van de gemeente Deventer moeten gezond ouder kunnen worden.

Wanneer mensen toch ziek worden of beperkingen gaan krijgen, moet dit tijdig gesignaleerd en indien nodig gefaciliteerd worden om grotere problemen te voorkomen. Ouderen moeten sociale contacten kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan activiteiten (maatschappelijke participatie).Dagbesteding moet zoveel mogelijk in de eigen buurt worden gefaciliteerd.

De afgelopen jaren zijn de inkomenstoeslagen voor ouderen wegbezuinigd. Deventer sociaal wil de inkomensafhankelijke ouderentoeslag 65 (+) plussers herinvoeren voor AOW’ers met een laag inkomen om sociale en armoede te voorkomen.