Parkeerbeleid

De fractie van Deventer-Sociaal vindt dat parkeren niet op straat hoeft en zoveel mogelijk in parkeergarages aan de randen van het centrum zou moeten.

Deventer-Sociaal acht het niet uitgesloten dat het parkeerbeleid mede bijgedragen heeft aan de teruglopende bezoekersaantallen in de binnenstad. De tarieven zijn de laatste jaren behoorlijk omhoog gegaan, en ook het betaald parkeren in de avonduren heeft tot veel protest geleid.

Het flitsparkeren leidt vooral tot lege parkeerplaatsen in de binnenstad en dient te worden heroverwogen.

Een ander parkeerbeleid kan meer bezoek aan de binnenstad stimuleren. Dit is mogelijk, daar de huidige capaciteit van de parkeerplaatsen in het centrum ruim voldoende is.