Zorg

Het zorgaanbod verandert ingrijpend, de keuzevrijheid van cliënten staat onder druk.

Deventer Sociaal wil dat de keuzevrijheid gewaarborgd blijft, de keuze voor het PGB moet daarom mogelijk blijven. Ondersteuning bij de aanvraag van een PGB moet actief worden aangeboden.

Maatwerkoplossingen dienen in goed overleg met de cliënt te worden aangeboden. Tijdens het voeren van het eerste gesprek met het sociale teams moet het mogelijk blijven om iemand mee te nemen.

De zorgvraag moet hierbij altijd leidend zijn. We moeten af van het idee dat alle zorg opgevangen kan worden door het eigen netwerk.

Op en afschalen van zorg moet snel kunnen worden gerealiseerd, als blijkt dat de gekozen maatwerkoplossing niet werkt. De hoogte van de eigen bijdrages in de zorg moeten worden herzien. Deze leiden tot ongewenste stapelingseffecten en het mijden van zorg.

De onoverzichtelijke wijze van heffen van de eigen bijdrages moet worden gestopt. De gemeente moet het maximale doen om dit te voorkomen.

Er moet gekeken worden naar de totale uitgave die een cliënt per maand aan zorg doet. Inwoners van Deventer zullen nog lang geconfronteerd worden met de gevolgen van het decentralisatiebeleid. Het zal nog jaren duren eer we kunnen spreken van een stabiele situatie.

Het is daarom van groot belang dat de gemeente inzicht heeft over hoe beleidskeuzes in de praktijk zijn uitwerking hebben.

Mantelzorg bespaart de gemeente veel geld. Elke dag zorgen in Nederland ruim 3 miljoen mensen voor hun chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of buren.

Deze zorg kan jaren duren is onbetaald en wordt vaak vanuit een persoonlijke relatie gegeven

Volwaardig mantelzorgen kost ook geld, maar het mantelzorg compliment is nu verworden tot een kortingsactie compliment. Deventer Sociaal wil het mantelzorg compliment weer naar de oude vorm terugbrengen. Voorheen kregen mantelzorgers een vergoeding van € 200 per jaar, die vergoeding zien we graag terug. Daarnaast kan er gekeken worden naar andere aanbiedingen.