Overzicht stemgedrag Deventer Sociaal raadsvergadering 1 April 2015

Overzicht stemgedrag Deventer Sociaal raadsvergadering 1 April 2015

– Motie Arusha financiering haalbaarheidsonderzoek Wildlifepark – Ingestemd met motie. Motie aangenomen voorstel verworpen – Raadsvoorstel grondexploitatie omgeving Geertruiden- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen. – Intrekken exploitatieplan Steenbrugge- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen. – Vaststelling Herinrichting Churchillplein- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen. – Herinrichting Mr de Boerlaan 2e fase- Ingestemd met voorstel. Voorstel aangenomen. –…