Boa’s in Deventer ontvangen eenmalige waarderingsbonus👍

Tijdens de vergadering van 11 nov j.l is onze motie over een eenmalige waarderingsbonus voor boa’s behandeld en met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Deze motie die we samen met de fractie van Deventer Belang hebben ingediend, verzocht het college te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de boa’s in Deventer een eenmalige…

👉Waarderingsbonus👍

We zien de druk op de zorg,de politie en de boa’s met de dag toenemen.Zij verdienen ons respect en waardering. Vanuit het rijk is aangekondigd dat het zorgpersoneel een bonus ontvangt.Het politiepersoneel krijgt nu als blijk van waardering zeer terecht ook een bonus van 300 euro.Deze bonus wordt echter niet uitgekeerd aan de boa’s.Onze fractie…