In maart stelden de fracties van VVD en Deventer Sociaal het college voor het eerst vragen over de situatie bij de Werkmakelaar Oost. Ondertussen is het juni en is het faillissement van de werkmakelaar uitgesproken. Mede naar aanleiding van onze vragen heeft de wethouder een evaluatie laten uitvoeren naar de gang van zaken bij de…