|

Cultuurbeleid Deventer : Geen Lef, Geen Liefde.

Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad van Deventer een besluitgenomen over het Uitvoeringsplan Cultuur. Opnieuw bleek dat de fractievan Deventer Sociaal niet kon instemmen met het cultuurbeleid van hethuidige College. Dit kwam vooral door het gapende gat tussen ambitie enhet bijbehorende budget. Opnieuw bleek dat de huidige Collegepartijen niet echt willen investerenin cultuur. Het Collegeakkoord…