Erken de urgentie van dak en thuisloosheid bij jongeren

Erken de urgentie van dak en thuisloosheid bij jongeren

Op woensdag 11 mei 2022 spreekt de raad weer over de ‘dak en thuisloze jongeren’.Onze fractie vraagt al jaren aandacht voor de jongeren die kampen met deze problematiek.In de afgelopen periode zijn er onder andere door onze inzet verschillende onderzoeken gedaan naar het aantal dak en thuisloze jongeren in onze gemeente en in de regio.Eén…