Beleid over dierenwelzijn in Deventer laat op zich wachten.

Begin deze maand stelde onze fractie samen met GroenLinks vragen over circusvoorstellingen met dieren. De antwoorden die we hebben ontvangen zijn ontwijkend. Er wordt verwezen naar andere partijen en landelijke wetgeving, maar een eigen standpunt vanuit het college over dierenwelzijn kunnen we er helaas niet in terugvinden. Zie hier de antwoorden > https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9191011/1/2020-09-23%201588%20Antwoordbrief%20vragen%20art%2046%20RvO%20-%20DS-GL%20-%20Circusvoorstellingen%20met%20dieren In het…