Passend alternatief?

De afgelopen weken hebben de fracties van Deventer Sociaal en de VVD aandacht gevraagd voor de situatie op de Grote Brander in Okkenbroek. Op deze zorgboerderij werd de afgelopen jaren naast zorg ook een vorm van laagdrempelig onderwijs geboden aan kinderen met een vrijstelling van onderwijs of een tijdelijke time out vanuit het reguliere onderwijs….