Initiatiefvoorstel regelarme bijstand succesvol,

Initiatiefvoorstel regelarme bijstand succesvol,

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juli, heeft de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel ingediend. Met dit voorstel hebben we het college verzocht om te komen met een voorstel voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer, op basis van een persoonsvolgend re-integratiebudget en een werkwijze waarin we de dwang en drang…