Veel woorden, weinig standplaatsen

Veel woorden, weinig standplaatsen

In een eerder artikel op onze website ( https://deventer-sociaal.nl/woonwagenbewoners-in-deventer/ ) gaf onze fractie aan, vragen te gaan stellen aan het college over de huidige stand van zaken omtrent de woonwagenbewoners in Deventer. Uit de beantwoording van deze vragen bleek dat het aantal standplaatsen in de afgelopen drie jaar niet is toegenomen en dit terwijl woonwagenbewoners…