Transparant Bestuur

Transparant Bestuur

De cultuurvisie is zeer omstreden en maakte de nodige emoties los in Deventer. Het aantal insprekers bij eerdere sessies was ongekend hoog. De voorstellen in deze visie hebben verstrekkende gevolgen voor belangrijke culturele instellingen in de stad en zou dus, ook om recht te doen aan alle betrokkenen in alle openheid besproken moeten kunnen worden….