Uitkomsten pilot regelarme bijstand,

Uitkomsten pilot regelarme bijstand,

In 2016 diende de fractie van Deventer Sociaal een initiatiefvoorstel in voor een experiment met regelarme bijstand in Deventer. https://deventer.raadsinformatie.nl/document/4552743/3#search=%22pilot%20regelarme%20bijstand%22 Bijna gelijktijdig besloot het toenmalige college om zelf ook te komen met een soortgelijk voorstel.Dit voorstel was weliswaar minder verstrekkend dan het voorstel uit onze fractie, maar kon destijds wel rekenen op onze steun.Het experiment…