Asfaltcentrale

Asfaltcentrale

Op woensdag 17 januari j.l. was de gemeenteraad uitgenodigd bij de ‘asfaltcentrale’ om te spreken over de mogelijke verduurzaming en bijbehorende uitbreiding van deze fabriek op industrieterrein Bergweide. Dit bezoek was een vervolg op de verschillende debatten die het zijn gevoerd over de asfaltcentrale. Onze fractie is de afgelopen periode zeer kritisch geweest op de…

Deventer Energievisie

Deventer Energievisie

Op woensdag 10 jan j.l. was er een technische sessie over de ‘Deventer Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – We stelden vragen over welke keuzes we in Deventer gaan maken nu de provincie de regie over onze energietransitie (specifiek windbeleid) heeft overgenomen. In het ‘Uitvoeringsprogramma Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – staat het volgende: Plaatsing windmolens in het zoekgebied…