Afvalstoffenheffing en meer:

Afvalstoffenheffing en meer:

Deventer-Sociaal heeft samen met D66 in december een motie ingediend voor verlaging van het vaste tarief afvalstoffenheffing. Dit omdat wij vinden dat als inwoners zo goed meedoen en veel minder afval aanbieden dit ook beloond moet worden en de tarieven naar beneden moeten i.p.v. zoals het college wilde omhoog. Deze motie is door de gemeenteraad…

Tarieven afvalstoffenheffing

De fractie van Deventer-Sociaal is van mening dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2016 minimaal gelijk moeten blijven aan die van 2015. Inwoners van Deventer leveren veel inspanning het aantal kilo’s restafval te verlagen en blijven onverminderd goed afval scheiden. Juist inwoners die inspanning hebben geleverd en maximaal aan afvalscheiding doen gaan er op achteruit…