Deventer Energievisie

Deventer Energievisie

Op woensdag 10 jan j.l. was er een technische sessie over de ‘Deventer Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – We stelden vragen over welke keuzes we in Deventer gaan maken nu de provincie de regie over onze energietransitie (specifiek windbeleid) heeft overgenomen. In het ‘Uitvoeringsprogramma Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – staat het volgende: Plaatsing windmolens in het zoekgebied…