Ontoereikende Energievisie

Ontoereikende Energievisie

Met forse tegenzin voelden wij ons afgelopen woensdag (20-3-24) verplicht om tegen de energievisie 2024-2026 te stemmen.We onderkennen de urgentie van de energietransitie, maar die verdient een betere visie. Het ontbreekt deze energievisie aan participatie met partners, ambities en een concrete inbedding van de klimaatraad en de programmeringsafspraken van de provincie.In de aanloop naar de…

Deventer Energievisie

Deventer Energievisie

Op woensdag 10 jan j.l. was er een technische sessie over de ‘Deventer Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – We stelden vragen over welke keuzes we in Deventer gaan maken nu de provincie de regie over onze energietransitie (specifiek windbeleid) heeft overgenomen. In het ‘Uitvoeringsprogramma Energievisie’ – https://deventer.raadsinformatie.nl/…/2023-1114… – staat het volgende: Plaatsing windmolens in het zoekgebied…