Mantelzorg en vrijwilligersbeleid in Deventer

De afgelopen weken heeft de raad gesproken over het mantelzorg en vrijwilligersbeleid.We zijn blij met de aandacht die er is voor deze belangrijke zorgverleners.Onze fractie heeft haar zorgen geuit over de toekomstbestendigheid van het beleid.Overbelasting van de mantelzorgers en een tekort aan vrijwilligers ligt op de loer.Ook over de respijtzorg in Deventer zijn zorgen, het…