Aannames over schuldhulp,

 

Vandaag 26-10-2016 staat in de Stentor het bericht: Vijf misverstanden over schuldhulp
In dit artikel worden de vijf misverstanden over schuldhulpverlening nader toegelicht door de directie van het BAD. Deze toelichting is wat ons betreft wel erg eenzijdig.


Punt 1Deventenaren die in de schuldhulp terecht komen zijn niet arm.
Qua inkomen klopt dat wellicht wel, alleen is het wel zo, dat in de schuldhulp ook voor deze mensen weekgeld van toepassing is waar je van rond moet komen. Zit je dus in de schuldhulpverlening dan ben je dus arm want heb je per week zo’n 50€ (of minder) te besteden.


Punt 2de wachttijd, ja de intake verloopt vlot, het traject om in een regeling te komen duurt echter vaak langer dan een jaar. Heb je een eigen zaak gehad of een eigen huis dan is dat vaak nog langer. Of mensen in de tussentijd geholpen worden om de boel op orde te krijgen? Ja soms gaat dit goed maar het gaat ook vaak mis dan lopen de schulden op of worden noodzakelijke rekeningen niet betaald.
Enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;

Jouw kind heeft een beugel maar het kan niet naar de orthodontist omdat jouw de bijzondere bijstand wordt geweigerd want je hebt een eigen huis.

Je wordt niet geholpen want je had een eigen zaak, maar je kunt ook je boekhouder niet meer betalen, dus er worden geen belastingaangiftes gedaan. Waar kun je terecht? Wie helpt je? Het BAD geeft aan dat je eerst de aangiftes op orde moet hebben.


Of je studeert en komt in de financiële problemen. Dan wordt aangegeven dat je onvoldoende inkomen hebt en moet stoppen met je studie. Dat doe je dan want het is “het gezag” Vervolgens wordt je aangemeld bij Deventer Werktalent waar je wordt verteld dat je onder de 27 jaar bent dus moet gaan studeren. En al die tijd wordt je niet geholpen.

Punt 3de bijdrage is noodzakelijk voor 2 extra ambtenaren en alle bijkomende kosten
Voor Schuldhulpverlening staat een bedrag van € 2.943.000 (gewijzigd van € 2.770.000) in de begroting. Voor dit bedrag moet het BAD de hulpverlening uitvoeren. Daarnaast is er in 2015 een extra bedrag beschikbaar gesteld van eerst € 75.000 en daarna nog € 205.000 uit de extra gelden van het rijk voor armoedebestrijding.
Deventer-Sociaal vindt dat dat bedrag ruim voldoende is om de hulpverlening te bekostigen. Ook is er nog de kredietverstrekking waarvoor ook rentekosten worden berekend van 14,6%. Het uitstaande krediet is € 1.691.699,44 daar wordt dus een rente over berekend van grof gezegd € 236.837,- per jaar.
Moeten we dan over de rug van mensen die het heel zwaar hebben en 4 jaar (geen 3 want in de aanloopperiode heb je ook al weekgeld) nog eens geld gaan innen? Wij vinden van niet!

Punt 4betalen inwoners nu ook voor schuldhulp?
Je kunt niet volhouden dat men niet betaald omdat het niet van het leefgeld wordt afgetrokken. Het leefgeld is het minimale om van te bestaan dat krijg je per week.
Die 6 euro zijn gewoon kosten die de gemeente berekent niets meer en niets minder. Daarnaast int de gemeente ook nog een percentage van het bedrag dat naar de schuldeisers gaat (zo’n 14%) ook dat zijn kosten die in rekening worden gebracht.


Punt 5Deventer rekt de tijd die iemand in de schuldhulp zit op dat mag niet volgens de wet.
Het is zeker een verkapte manier om de termijn te verlengen.

Wethouder Kolkman lijkt zijn principe voorbij te zijn, het is voor het college zeker een optie om schuldenaren langer te laten bijdragen. Ook als er minder aanmeldingen komen bij het BAD en de noodzaak om deze bijdrage te vragen er niet meer is, zou er dus extra een jaar lang bijdragen moeten worden.
Deventer Sociaal is niet gelukkig met het voorstel. Na besluitvorming in de raad komt de bevoegdheid geheel bij het college te liggen en heeft de raad er niets meer over te zeggen.
Onze fractie zal daarom vol overtuiging tegen dit voorstel stemmen!

Deventer-Sociaal

Vergelijkbare berichten