Boa’s in Deventer ontvangen eenmalige waarderingsbonus👍

Tijdens de vergadering van 11 nov j.l is onze motie over een eenmalige waarderingsbonus voor boa’s behandeld en met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

Deze motie die we samen met de fractie van Deventer Belang hebben ingediend, verzocht het college te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om de boa’s in Deventer een eenmalige waarderingsbonus van 300 euro te geven voor hun inzet tijdens de corona pandemie.

Vandaag (26-11-2020) ontving de raad een mededeling, het college heeft ons laten weten dat de boa’s en hun direct ondersteunende collega’s deze waarderingsbonus in december 2020 gaan ontvangen.
We zijn blij met dit besluit.

Onze boa’s krijgen in de praktijk te maken met dezelfde problematiek als het politiepersoneel en verdienen daarom ook eenzelfde waardering.

Zie de raadsmededeling die wij vandaag ontvingen van B&W

Rug van hand met naar rechts wijzende wijsvinger

https://deventer.raadsinformatie.nl/document/9470409/1/2020-11-26%202165%20Raadsmededeling%20Bonus%20boa’s

Vergelijkbare berichten