Plannen Topicus nog steeds onvoldoende

Net voor de verkiezingen stonden de bouwplannen van Topicus weer op de agenda van de gemeenteraad.
Na rijp beraad in onze fractie hebben we dit voorstel beoordeeld op het plan zoals het er na de aanpassingen ligt. Conclusie is dat we op dit moment niet kunnen instemmen met dit voorstel.

We stellen vast dat de tweede versie van het plan beter is dan het eerste, maar ondanks de inspanningen van het Q-team is er nog steeds geen plan dat kan rekenen op breed draagvlak.
Er blijven nog te veel vraagtekens en pijnpunten over.

De ambitieuze plannen voor de Topicus locatie zijn een strijd tussen de economische, commerciële en financiële belangen van Topicus en haar eigenaren. De cultuur-historische waarden, het beschermd stadsgezicht en de bedenkingen van de omwonenden. Deventer Sociaal kiest voor het laatste.

Ons belangrijkste bezwaar tegen de huidige plannen is nog steeds het volume. Uit dit bezwaar vallen nog steeds vele pijnpunten af te leiden, zoals de hoogte van de bebouwing, bijvoorbeeld aan de Brinkpoortstraat.

We zien dan niet hoe een plan met een dergelijk volume tot een cultuur-historisch verantwoord plan leidt dat recht doet aan het beschermd stadsgezicht, en ook nog eens kan rekenen op voldoende draagvlak in de stad.

Als het gaat om het betrekken en informeren van misschien wel de belangrijkste stakeholders in dit project, de omwonenden, valt er ook nog heel veel werk te doen. Dat is nog steeds onder de maat en moet beter. Er is nog niet echt verbetering te zien in de communicatie van Topicus met de omgeving.

Deventer Sociaal hoopt dat Topicus en het College, na twee keer een plan zonder draagvlak en vergezeld van slechte communicatie heeft gepresenteerd, ons een derde keer wel kunnen overtuigen door met een plan te komen met voldoende draagvlak en passend in het stadsbeeld.

Vergelijkbare berichten