Einde Burgerweeshuis nabij❓

De komende weken worden weer spannende tijden voor het Burgerweeshuis. Na tien jaar afwegen, onderzoeken, neuzelen en treuzelen lijkt de nieuwe locatie voor het poppodium verder weg dan ooit.

Tijdens de begrotingsbehandeling begin november werd het al duidelijk: Het College kiest er voor om Schouwburg en Burgerweeshuis samen te voegen aan de Keizerstraat.

Tegelijkertijd wil het College de stekker trekken uit de voorbereidingen voor nieuwbouw van het Burgerweeshuis in het Havenkwartier.

Beide voorstellen, ‘Samen Onder één Dak’ en stoppen met de locatie Havenkwartier, worden de komende maand besproken in de gemeenteraad. Vlak voor de kerst valt de beslissing.

Onze fractie vindt het huidige voorstel voor ‘Samen Onder één Dak’, oude wijn in nieuwe zakken.

Het voorstel is nog steeds doordrenkt van wensdenken en heeft een te hoog ‘mooi om waar te zijn gehalte’.

De argumentatie rammelt nog steeds aan alle kanten en is totaal niet overtuigend.

Aan de andere kant gebruikt het College nog steeds dezelfde vergezochte argumenten om de locatie Havenkwartier de nek om te draaien. Terwijl deze inmiddels door een risicoanalyse, onderzoeken en andere informatie grotendeels is weerlegd.

Het College gedraagt zich als een bestuurder van een bulldozer met oor- en oogkleppen op. Deze schuift alle kritiek, goede raad, tegenstand in de stad en demonstraties aan de kant en gaat volle kracht vooruit.

Deze houding is al aanwezig sinds de presentatie van ‘Samen Onder één Dak’.

Het hele proces van het informeren van de raad, het luisteren naar de inbreng uit de stad en onzorgvuldig besluiten, lijkt in niets op de bestuurscultuur die het College in het Collegeakkoord zegt na te streven.

En dat om een paar eurootjes uit te sparen.

Dit hele proces draait vooral om geld, niet om de belangen of de kwaliteit van de cultuurvoorzieningen in Deventer.

We vrezen dan ook dat deze dollemansrit gaat eindigen in een ravijn waardoor de Deventer cultuursector het kind van de rekening is. Voor het Burgerweeshuis is het in ieder geval funest.

Onze fractie wil dat ‘Samen Onder een Dak’ zo snel mogelijk in de prullenbak verdwijnt.

Het is niet wat de cultuur in Deventer nodig heeft, er zitten te veel risico’s aan en de (financiële) gevolgen zijn totaal niet te voorspellen.

Wat ons betreft verhuist het Burgerweeshuis voor 17 miljoen naar het Havenkwartier.

Voor de Schouwburg is volgens ons een veel betere oplossing te vinden die niet meer hoeft te kosten dan nu berekend in ‘Samen Onder een Dak’.

We hopen dat de gemeenteraad en dan met name de Collegepartijen PvdA en D66, eindelijk de ballen heeft om hier een knoop over door te hakken.

Het Burgerweeshuis heeft inmiddels wel een groot kerstcadeau verdiend❗️

Vergelijkbare berichten